Socios de honor

JUTARO SAKAMOTO

JUTARO SAKAMOTO

JUAN ANTOBIO YÁÑEZ

JUAN ANTOBIO YÁÑEZ

Eikichi Hayashiya

EIKICHI HAYASHIYA

KENZO TAKADA

KENZO TAKADA

MIKE SHIROTA

MIKE SHIROTA

FERNANDO GARCIA GUTIERREZ

FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ

KAYSUHIKO IMAE

KAYSUHIKO IMAE

KIYOSHI YAMAOKA

KIYOSHI YAMAOKA

FERNANDO RODRÍGUEZ-IZQUIERDO GAVALA

FERNANDO RODRÍGUEZ-IZQUIERDO GAVALA